Prostredníctvom prednášok PRAVDA O DROGÁCH vzdelávame žiakov a študentov slovenských škôl vo faktoch o drogách, aby sa mohli sami rozhodnúť pre život bez nich.

Našim cieľom je v čo najväčšej možnej miere eliminovať užívanie legálnych aj nelegálnych drog žiakmi a študentmi na slovenských školách.

Naše doterajšie výsledky

žiakov na prednáškach

Počet žiakov ZŠ a študentov SŠ, ktorí sa zúčastnili prednášky
PRAVDA O DROGÁCH

žiakov na prednáškach

Počet prednášok, ktoré sme uskutočnili na školách v SR od septembra 2009 do dnešného dňa.
(každá prednáška trvala jednu školskú hodinu = 45 minút)

žiakov ZŠ zložilo sľub

Počet žiakov základných škôl v SR, ktorí zložili
Sľub protidrogového šerifa.

V prednáškach pokračujeme nepretržite, počas celého školského roka. Takmer každý deň nás môžete nájsť na niektorej zo základných alebo stredných škôl na Slovensku.

Skutočným riešením je poznať fakty a nie začať užívať drogy.

Brožúra Pravda o drogách:

Pravda o drogách

O drogách sa veľa hovorí – na uliciach, v školách, na internete a v TV. Niečo je pravda, niečo zase nie. Veľa z toho, čo ľudia o drogách počujú, pochádza od tých, ktorí ich predávajú.

Prednášky

Od roku 2010 realizujeme prednášky po celom Slovensku. Počas školského roku sa zameriavame najmä na deti na druhom stupni základných škôl a na stredoškolákov.

Podporte nás

Podporte našu činnosť! Môžete tak urobiť viacerými spôsobmi. Podrobnosti sa dozviete po kliknutí na odkaz. I malý dar od Vás je pre deti, ktorým prednášame, veľkou pomocou.

Napísali o nás

Našu činnosť dokumentujú i ohlasy v médiách. Pozrite si prehľad výstupov z regionálnych aj celoslovenských médií, ktoré informovali o prednáškach, z rôznych miest Slovenska.